X-Frame สื่อแนะนำโครงการศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบแหล่งน้ำและทางน้ำธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

377

สื่อโครงการชนิด X-Frame แนะนำความเป็นมาของโครงการและรายละเอียดการดำเนินงานอย่างละเอียดรวมถึงแผนการประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

x-frame-14_12_59-1-5_resize

ดาวน์โหลดเอกสาร