กรมทรัพยากรน้ำร่วมกิจกรรมการจัดแสดงของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ณ ทำเนียบรัฐบาล

278

วันที่ 25 ก.ค. 2560 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีนำคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ มาพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อจัดแสดงกิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ มุ่งเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนสู่ยุค Thailand 4.0

โดยกิจกรรมบางส่วนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทางคณะกรรมการบูรณาการฯ ได้นำมาจัดแสดงครั้งนี้ ได้แก่

1. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ กองทัพอากาศ
4.กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี

ในการนี้ กรมทรัพยากรน้ำ โดยรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายสมนึก สุขช่วย และ รักษาการณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการพัฒนาแหล่งน้ำ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ดร.ประยุทธ์ ไกรปราบ พร้อมด้วย ผู้จัดการโครงการฯ ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น ตัวแทนคณะที่ปรึกษาได้คัดเลือกโครงการศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบแหล่งน้ำและทางน้ำธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืนมานำเสนอในกิจกรรมดังกล่าว