เสวนา พรบ.น้ำ เนื่องในวันน้ำโลก วันที่ 22 มีนาคม 2560 ข่าวค่ำ #NBT2HD

214

เนื่องในวันน้ำโลก รัฐบาล เชิญชวนประชาชนร่วมกันอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ เพื่ออนาคต พร้อมรณรงค์ให้ช่วยลดปัญหาน้ำเน่าเสียที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน